THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
SCAN HERE

บริการของเรา

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

วันหยุดประจำเดือน ปี 2563

Official Holidays for 2020
ดูรายละเอียด

คอร์สเรียน Online (หลักสูตรพิเศษ ISK1&ISK2)

ดูรายละเอียด

หนังสือเรียน

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ รับสอนภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศมากกว่า30 ภาษาทั่วโลก และรับแปลเอกสาร จัดหาล่าม จำหน่ายชุดหนังสือสือและซีดี

รับสอนภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก อีกทั้งรับแปลภาษา จัดหาล่ามในโอกาสต่างๆ และจัดทำและจำหน่ายหนังสือ ซีดีประกอบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

Engine by shopup.com