THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

-

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
CLICK HERE

ภาษาเกาหลี

หลักสูตรและระดับของการสอนภาษาเกาหลี 

         หลักสูตรและระดับของการสอนภาษาเกาหลี  หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาเกาหลีของทางโรงเรียน เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ผสมคำ และการผสมประโยค โดยจะเน้นทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การติวสอบแข่งขัน TOPIK / EPS-KLT และใช้เพื่อการเรียน หรือศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีในชั้นสูงได้ 

การแบ่งระดับภาษาเกาหลี

1. ระดับชั้นต้น 1 (Beginner 1) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส

           เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ภาษาเกาหลี การออกเสียงที่ถูกต้อง การผสมคำ กฎยกเว้นต่างๆ การผสมประโยค การพูดประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การพูดภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ การผสมประโยค การซื้อของ การถามทาง การสั่งอาหาร การสนทนาทางโทรศัพท์ และการแปลงรูปอดีต/อนาคต เป็นต้น

2. ระดับชั้นต้น 2 (Beginner 2) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

             เรียนไวยากรณ์ที่ยากขึ้น ฝึกการนำมาใช้ใกล้เคียงกับการใช้ในชีวิตประจำวัน การผสมประโยค และเรียบเรียงประโยคแบบซับซ้อน เป็นต้น

3. ระดับชั้นกลาง 1 (Intermediate 1) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

          เรียนการผสมประโยคที่ซับซ้อน การเขียนและอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันของผู้เรียน การแต่งประโยคเป็นบริบทยาวๆ การขยายหน้าคำนามในรูปแบบต่างๆ การเกริ่นคำพูดเพื่อที่จะนำมาเล่าเรื่องราวของผู้เรียน เป็นต้น 

4. ระดับชั้นกลาง 2 (Intermediate 2) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

           เรียนการแนะนำตัวแบบยาก การนำไวยากรณ์ต่างๆ ที่เรียนมาผสมกันในประโยคยาวๆ การแต่งและการเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ เรียนคำศัพท์ที่ยากขึ้นและนำมาใช้ในการสนทนาระดับกลาง-สูง การใช้ภาษาที่ไพเราะในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไวยากรณ์ในระดับนี้จะเริ่มยากขึ้นจากเดิม

5. ระดับชั้นสูง 1 (Advance 1) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

           เรียนการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง การอ่านบทความที่ยาก การแต่งประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้ไวยากรณ์ระดับยาก การเรียนคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ แต่ไม่ใช่คำหยาบ ของภาษาเกาหลี การเรียนสำนวนโวหารของภาษาเกาหลี

6. ระดับชั้นสูง 2 (Advance 2) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 


ภาษาเกาหลีของสถาบัน มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. คอร์สส่วนตัว

รายละเอียดคอร์ส

       คอร์สเรียนภาษาเกาหลีส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีระยะเวลาเรียนจำกัด ต้องการใช้ภาษาแบบเร่งด่วน เช่น เรียนเพื่อใช้ในการเตรียมสอบวัดระดับ TOPIK เรียนเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ขอ VISA แต่งงาน ฯลฯ ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง ระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการสอนจริงของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี โดยจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ หรือเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งก็ได้ เรียนรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งติวสอบเฉพาะด้าน เช่น TOPIK, EPS-KLT รวมทั้งเรียนเพื่อต่อยอดไปใช้ในการเรียนภาษาที่ต่างประเทศอีกด้วย ในการเรียนคอร์สเรียนแบบส่วนตัวผู้เรียนสามารถกำหนดวัน-เวลาที่ต้องการเรียนเองได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก และสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนได้ตามความพอใจ 

 ค่าคอร์สเรียนภาษาเกาหลีแบบส่วนตัวทุกระดับ

    (ทั้งนี้หากเป็นผู้สอนเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การสอนสูง ราคาค่าคอร์สเรียนส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) 


           ค่าหนังสือเรียน ประมาณ 200-450 บาท 

 

 2. คอร์สกลุ่ม

รายละเอียดคอร์ส

        คอร์สเรียนภาษาเกาหลีแบบกลุ่ม แบ่งเป็น 15 ระดับ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ระดับสูง เริ่มสอนตั้งแต่ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น รวมทั้งเน้นการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเรียนเพื่อใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี เช่น TOPIK, EPS-KLT, EPS-TOPIK เป็นต้น อีกทั้งสามารถเรียนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศได้อีกด้วย  

ค่าคอร์สเรียนภาษาเกาหลีแบบกลุ่มทุกระดับ

 ค่าหนังสือเรียนประมาณ 200-450 บาท

 

 ระยะเวลาในการเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ 1 คอร์ส ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ดังนี้

 

 วันและเวลาที่สามารถลงเรียนคอร์สเรียนกลุ่มได้ มีดังนี้

 

 

3. คอร์สติวสอบ

          คอร์สเรียนเพื่อติวสอบ เป็นคอร์สพิเศษที่จะเปิดเป็นรอบ รูปแบบการเรียนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่วงปิดเทอมเพื่อติวสอบ หรือหลักสูตรพิเศษที่ต้องการจะไปสอบวัดระดับ เช่น TOPIK, EPS KLT เป็นต้น สามารถเช็ควันและเวลาเรียนเปิดคอร์สกับทางโรงเรียนได้ โดยราคาค่าเรียนขึ้นอยู่กับภาษาที่จะติวสอบ 

  

 4. คอร์สออนไลน์

           สำหรับคอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ จะเป็นหลักสูตรสนทนาภาษาเกาหลีออนไลน์แบบเร่งรัด โดยผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้  การเรียนหลักสูตรออนไลน์ จะเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่อัดเอาไว้แล้ว โดยทางโรงเรียนจะอัพเดทคลิปลงกลุ่ม Facebook ที่เป็นกลุ่มลับเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งการเรียนออนไลน์ผู้เรียนสามารถเรียนช่วงเวลาใดก็ได้ และสามารถดูบทเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด 

           คอร์สเรียนออนไลน์ ระยะเวลาในการเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือน หลังจากเรียนจบในแต่ละระดับชั้น จะมีการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดระดับการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย โดยมีอาจารย์คนไทยที่มีประสบการณ์จบจากประเทศเกาหลีและอาจารย์ชาวเกาหลีที่มีประสบการณ์การสอนโดยตรง

วิธีการสอนสำหรับคอร์สเรียน ISK 

รายละเอียดหลักสูตร 

วิธีการสมัคร และสั่งซื้อหนังสือเรียน 

 รายละเอียดการสมัคร ISK

 

 

5. คอร์สสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐาน

           ในกรณีที่ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ทางโรงเรียนจะต้องให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับของผู้เรียนให้เหมาะสมกับชั้นเรียน โดยการทำแบบทดสอบสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์หรือจะเข้ามารับแบบทดสอบที่โรงเรียนก็ได้ ในการทำแบบทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายในการทำแบบทดสอบ ครั้งละ 50 บาท

 

สมัครเลย

 


04 มีนาคม 2563

ผู้ชม 3553 ครั้ง

Engine by shopup.com