แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

ภาษาอื่นๆ

 

 รายละเอียดคอร์สส่วนตัว

         คอร์สเรียนส่วนตัวภาษาต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีระยะเวลาเรียนจำกัด ต้องการเรียนรู้ภาษาเร็วเพื่อใช้ในการทำงาน สอนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง โดยจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือทักษะใดทักษะหนึ่งก็ได้  เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศได้ ผู้เรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนตามที่ผู้เรียนสะดวก และสามารถเลือกผู้สอนเองได้ ซึ่งผู้สอนของโรงเรียนมีทั้งคนไทยและเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สอนเฉพาะด้านอย่างเชี่ยวชาญ 

 

ค่าคอร์สส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 9,000 บาท/10 ชม. (เรียนขั้นต่ำวันละ 2 ชม.)

         **ทั้งนี้ ถ้าเป็นผู้สอนเฉพาะด้านและประสบการณ์สูง ราคาค่าคอร์สเรียนส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 รายละเอียดคอร์สกลุ่ม 

         คอร์สเรียนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงชั้นสูง โดยเริ่มสอนตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น จนถึงการเรียนไวยากรณ์ที่ซับซ้อน การใช้ภาษาเฉพาะทางและการสอบแข่งขันต่างๆ  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เพื่อการเรียนการศึกษาต่อที่ประเทศนั้นๆ 

 

ค่าคอร์ส ราคาคอร์สละ 5,000 บาท เรียนสูงสุด 24 ชม.

 ค่าหนังสือเรียนไม่เกิน XXX บาท

ระยะเวลาในการเรียน

         จำนวนชั่วโมงเรียนต่อ 1 คอร์ส ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ดังนี้ 

 

 วันและเวลาที่สามารถลงเรียนคอร์สเรียนกลุ่มได้ มีดังนี้

 

 


03 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 5817 ครั้ง

Engine by shopup.com