แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

เรียนนอกสถานที่

คอร์สเรียนนอกสถานที่

Corporate Training

เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศของพนักงานในบริษัท หรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการสอนส่วนตัวนอกสถานที่หรือสอนตามหน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ จะออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและองค์กรต่างๆ และให้ผู้เรียนได้นำไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ในกรณีที่มีนร.ที่มีความรู้ในระดับที่ต่างกันไป ทางโรงเรียนฯ สามารถจัดทำการทดสอบวัดระดับให้ได้ อีกทั้งจะมีการทำสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อวัดเกณฑ์ของผู้เรียนให้อีกด้วย อีกทั้งมีการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ด้วย รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการพื้นฐานทักษะภาษา งบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท

 

ลูกค้าของเรา- OUR CLIENTS


 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

 


10 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 6784 ครั้ง

Engine by shopup.com