THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
CLICK HERE

ช่องทางการชำระเงิน

           สำหรับช่องทางการชำระเงินของทางโรงเรียนฯ ผู้เรียนสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการโอนมาได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน  เลขที่บัญชี 738-2-55330-0 

ชื่อบัญชี โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

เท่านั้น (งดรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์นะคะ)

 

 

               เมื่อผู้เรียนชำระเงินเข้ามาแล้ว สามารถทำการยืนยันการชำระเงิน

พร้อมแจ้งรายละเอียด ได้ที่


   


27 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1257 ครั้ง

Engine by shopup.com