แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

ศึกษาต่อ/ทุน

 

About Us

สถาบันภาษาทองอินทร์ เปิดสอนภาษาเกาหลีมานานกว่า 20 ปี ไม่เพียงแต่สอนภาษาอย่างเดียวเท่านั้น ที่สถาบันของเรามีแนะแนวศึกษาต่อในหลักสูตร เรียนภาษา และ ศึกษาต่อในระดับปริญญาด้วย ซึ่งเราเปิดแนะแนวและมีบริการดำเนินการส่งนักเรียนไปเรียนต่อ โดยมีบริการหลักๆ ดังนี้

  • แนะแนวให้คำปรึกษาเรื่องการสมัครเรียน
  • ช่วยเหลือดูแลในการกรอกใบสมัคร,และเตรียมเอกสารในการสมัครเรียน
  • ดำเนินการจองที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน, รถรับ-ส่งสนามบิน
  • ดำเนินการขอตราประทับรับรองเอกสาร, และการยื่นขอวีซ่า เป็นต้น
เรียนภาษาที่เกาหลี
เรียนต่อที่เกาหลี
 

Why Choose Us

เนื่องจากสถาบันของเรา มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษานอกมหาวิทยาลัยที่เรามีความร่วมมือด้วย อีกทั้งเรามีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการส่งนักเรียนไปปรึกษาต่อมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมีทีมผู้ดูแลอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย


02 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 7184 ครั้ง

Engine by shopup.com