แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

โปรโมชั่น สำหรับคอร์สเรียนส่วนตัว

โปรโมชั่น คอร์สเรียนส่วนตัว
Promotion for Private Course

สมัคร 3 คอร์สเรียนต่อเนื่อง รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท

อัตราค่าเรียนทุกภาษา และ ทุกคอร์สติวสอบ ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท ต่อ 10 ชั่วโมง
สามารถเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) หรือ จัดกลุ่มมาเรียนเองเฉพาะทักษะที่ต้องการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จำนวนนักเรียน
ราคาค่าเรียน/คน (บาท)
นักเรียน 1 คน
10,000-12,000 บาท
นักเรียน 2 คน
6,000-7,000 บาท
นักเรียน 3 คน
5,000-6,000 บาท
นักเรียน 4 คน
4,500-5,500 บาท
นักเรียน 5 คนขึ้นไป
4,000-5,000 บาท
กรณีนักเรียนที่เรียนส่วนตัว (Private Class) หรือ กลุ่มส่วนตัว (Private Group)
นักเรียนจะต้องเรียนจบคอร์สภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ (หลังจากวันที่สมัครเรียน)
1. สมัครเรียน 10 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 45 วัน
2. สมัครเรียน 20 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 3 เดือน
3. สมัครเรียน 30 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 4 เดือน
4. สมัครเรียน 40 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 6 เดือน
หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนจบคอร์สภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนฯ จะขอตัดสิทธิ์ในชั่วโมงเรียน หรือ ผู้เรียนชำระค่ารักษาสิทธิ์ในการเรียนต่อ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท เพื่อขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 เดือน เช่น นักเรียนสมัครเรียน 10 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเรียนคือ 45 วัน หากผู้เรียนชำระค่ารักษาสิทธิ์ ทางโรงเรียนฯ จะขยายระยะเวลาจบคอร์ส เพิ่มให้อีก 3 เดือน เป็นต้น
สอบถามเพิ่มเติม


28 มกราคม 2567

ผู้ชม 6855 ครั้ง

Engine by shopup.com