THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
SCAN HERE
New
New

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน วันอาทิตย์

รหัส : CKR004
คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานแบบกลุ่ม เริ่มเรียนตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น รวมทั้งเน้นการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...
ราคา 4,500บาท

24 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 11284 ผู้ชม

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน จะเริ่มเรียนตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น รวมทั้งเน้นการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ราคาคอร์สเรียนละ 4,500 บาท เรียนสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

(ระยะเวลาเรียนประมาณ 1-2 เดือน)

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Engine by shopup.com