แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ
Sale
Sale

กวีไทย (ซีดี 3 แผ่น)

หมวดหมู่สินค้า: หนังสือ
รหัส : A0000
ใช้สอนได้ทั้งครูและนักเรียนโดยให้ครูและผู้เรียนค้นคว้า เปรียบเสมือนห้องสมุดโรงเรียนเคลื่อนที่ ใช้อ่าน และเปิดในวันสำคัญ เช่น วันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงและฯ พระราชินีฯ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ฯลฯ มีดนตรีฯ ประกอบร้องทำนองเพลงไทยเดิมแทบทุกทำนอง
ราคา 9,000บาท

30 เมษายน 2562

ผู้ชม 4357 ผู้ชม

สรุปเนื้อหาโดยสังเขป

            บทกวีภาษาไทยได้คัดลอก แปลเป็นบทกวีภาษาอังกฤษจาก “โคลงโลกนิติผลงานของสุนทรภู่เช่น นิราศพระแท่นดงรัง” “พระชัยสุริยะ” “นิราศพระประธม” “สุภาษิตสอนหญิง” “สวัสดิรักษา” “นิราศภูเขาทอง” “นิราศพระพุทธบาทนอกจากนั้นมี กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กำสรวญศรีปราศญ์” “นิราศนรินทร์” “สวรรค์ชั้นกวีของสามกรุง หรือพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ส่วน ย่าเหลและ สยามมานุสติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนโคลงสุภาษิตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย ลิลิตตะเลงพ่ายของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส อิศริญาณภาษิตของพระองค์เจ้าอิศริญาณ ท่าเตียนของพฤษชาติ สุธรรมาสถิต ตลอดจนบทกวี   สยามราชสดุดีและ บทอาลัยคุณพ่อนิพนธ์โดยพระอาจารย์ ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ บทกวีเหล่านี้ซึ่งแปลมาจากกวีนิพนธ์ของไทย มีกวีฝรั่งอ่านทำนองภาษาอังกฤษ บาทต่อบาท (line by line) และวรรคต่อวรรค (stanza by stanza) ตามด้วยการอ่านทำนองเสนาะของไทย ควบคู่กันไป เช่น กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้ง จะมีการอ่านทำนองภาษาอังกฤษและเห่เรือจริง ๆตาม แบบของไทย

รายละเอียดหนังสือ

                No.                          :               28

                ผู้เขียน                     :               ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์

                จำนวนหน้า            :               -

                เนื้อในพิมพ์             :               ขาว-ดำ

                ปีที่พิมพ์                  :               -

Engine by shopup.com