แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ
Sale
Sale

ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์

หมวดหมู่สินค้า: หนังสือ
รหัส : A0000
รวมผลงานกวีนิพนธ์ พ.ศ. 2511 - 2555 เป็นงานชิ้นเอกของโลกด้านกวีนิพนธ์ (World Poetical Masterpiece Work) ที่มีการแปลบทกวีไทยเป็นบทกวีอังกฤษตามฉันทลักษณ์ของทั้งสองภาษา เช่น ...
ราคา 12,600บาท

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 4779 ผู้ชม

สรุปเนื้อหาโดยสังเขป

                “ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์: รวมผลงานกวีนิพนธ์ พ.ศ. 2511 -2555ในบางเรื่องเป็นโคลงสี่สุภาพแปลเป็นบทกวีอังกฤษส่วนมากเป็นกลอนแปดทั้งภาษาอังกฤษและไทยควบคู่กันไป เป็นต้นว่า กลอนแปดก็แปลเป็นกลอนแปดภาษาอังกฤษมีสัมผัสนอกและในเหมือนกลอนแปดหรือกลอนสุภาพของไทยทุกอย่างถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการแปลถูกต้องตามฉันนทลักษณ์และอ่านทำนองเสนาะของกวีนิพนธ์ทั้งสองภาษาแบบไทยเดิมแล้วอ่านทำนองกวีนิพนธ์แบบอังกฤษตลอดจนการนำบทกวีทั้งสองภาษาบางเรื่องมาร้องเป็นบทเพลงสมัยใหม่ (modern music) พร้อมทั้งโน้ตดนตรี (key board) ดังเช่นเรื่อง แนวทางพัฒนาประชาธิปไตยไทย: A Guideline to the Development of Thai Democracy” “มงคลชีวิต: Auspicious Life ” “เลือกคนดี: Electing Good Person” “คนดี :A Good Human Being” และอีกมากมาย บทกวีเหล่านี้ ขับเสภาโดยอดีตครูแจ้ง คล้ายสีทอง ซึ่งเป็นของหายากและหาไม่ได้อีกแล้วต่อไปภายภาคหน้า และร้องสลับแทบทุกทำนองไทยเดิม โดยศิลปินที่เป็นเลิศ ของกรมศิลปากร และคณะดุริยะปราณิต วงดนตรีศูนย์สังคีต กรมศิลปกร ควบคุมวงฯ โดยอดีตครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ ครูดวงเนคร ดุริยพันธ์  ชินกร ไกรลาส ศิลปิน ฯลฯ นอกจากนั้นมีการแหล่ พระมาลัยโดย ส.แสงธรรม หรือ พ.อ.มหาแสง สมบูรณ์

เพลงและดนตรีสากล บทกวีร้องใช้ทำนองเพลงสากล ประกอบด้วย โน้ตดนตรี (key board) เช่น   เลือกคนดี” “คนดี” “เลือกผู้แทน” “สุนทรภู่ขับร้องโดยคุณรัชนีบูรณ์  วิบูรณ์เจริญและคุณวุฒิพล ณ สงขลา คุณจักรกฤษณ์ วิบูรณ์เจริญ เป็นผู้ช่วยจัดทำโน้ตดนตรีสากลประกอบบทกวี ของ ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคนไทยที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าแข่งขัน ชิงรางวัลโนเบล สาขา วรรณกรรม (กวีนิพนธ์) A Nobel Prize Nominee in Literature (Poetry) ในหัวข้อ เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีความสามารถเขียนบทกวีทั้งภาษาไทยและอังกฤษในเวลาเดียวกันได้ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพและโคลงสี่สุภาพของภาษาไทย แล้วนำบทกวีทั้งสองภาษามาขับร้องพร้อมกันทั้งสองภาษา เช่นขับเสภาไทยแล้วขับเสภาอังกฤษเป็นต้นเป็นผู้นำบทกวีนิพนธ์ พร้อมกันทั้งสองภาษามาร้องแบบเพลงสมัยกลาง เพลงร่วมสมัยและเพลงสมัยใหม่ ตามแนวดนตรีสากล พร้อมทั้งโน้ตดนตรีให้คนรุ่นกลาง และรุ่นใหม่เข้าถึงวรรณกรรมเหล่านี้ด้วย ดูรายละเอียด กลอนสุภาพ ของทั้งสองภาษา (อังกฤษ-ไทย) ในหนังสือ ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ : รวมผลงานกวีนิพนธ์ พ.ศ. 2511 – 2555 (Thong-in Soonsawad: Collected Poetical Work 1968-2012)

รายละเอียดหนังสือ

                No.                          :               29

                ผู้เขียน                     :               ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์

                จำนวนหน้า            :               -

                เนื้อในพิมพ์             :               ขาว-ดำ

                ปีที่พิมพ์                  :               -

Engine by shopup.com