THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

-

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
CLICK HERE

บริการของเรา

โปรโมชั่น

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียนสด ติวสอบ PAT 7.7 ภาษาเกาหลี ตะลุยโจทย์ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ แบบจุใจ

ดูรายละเอียด

รองผู้อำนวยการ เดินทางไปเยี่ยม คณาจารย์ของ Ewha Womans University

ดูรายละเอียด

ภาพบรรยากาศรอบสื่อมวลชน ภาพยนตร์ Be with you

ดูรายละเอียด

หนังสือเรียน

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ รับสอนภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศมากกว่า30 ภาษาทั่วโลก และรับแปลเอกสาร จัดหาล่าม จำหน่ายชุดหนังสือสือและซีดี

รับสอนภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก อีกทั้งรับแปลภาษา จัดหาล่ามในโอกาสต่างๆ และจัดทำและจำหน่ายหนังสือ ซีดีประกอบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

Engine by shopup.com